Hedefimiz

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, mesleğin icrasının önündeki maddi ve manevi engellerin kaldırılması için çaba harcamak, mesleğin hak, yetki ve çalışma şartlarını ülke menfaatlerine fayda sağlayacak şekilde geliştirmek, mesleki dayanışmayı arttırmak, meslektaşların yaşadıkları zorluklara bir arada karşı koymak, hekimlik inisiyatifine sahip çıkmak, Veteriner Hekimlik mesleğinin toplum nazarında sevilen, sayılan ve istenen bir meslek olmasını sağlamak, ülke hayvancılığına katkı sağlamak, hayvan haklarının savunucusu olmak, hayvan refahını geliştirecek çalışmalarda bulunmak, hayvan, çevre ve toplum sağlığının korunması için çaba harcamak.