Yaşadığımız Pandemi süreci, sürdürülebilir gıda temininin ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı. İnsanların sağlıklı ve yeterli gıdaya alım gücü ile orantılı bir şekilde ulaşması gerekliliği, ülkelerin hatta kentlerin gıda yönünden kendilerine yetebilmelerinin ne kadar hayati olduğu ve gıdada bağımsızlığın önemi bir kere daha fark edildi.  Kentlerin kendilerini daha ucuza besleyebilmesi gıda üretiminin kentlerin mümkün olabildiğince yakın çevresinde yapılabilmesi ile gerçekleşebilir.  Kentsel tarımın desteklenmesi aynı zamanda karbon emisyonu ile çevreye verilen zararın azalması demektir.  Kentlerin önemli üretim kaynağı olan tarımsal alanların korunması ve kentsel tarımın desteklenmesi; sosyal, ekonomik ve çevresel alanlara olumlu etkileri ile de HAYATİDİR.   Bugünkü tercihlerimiz geleceğimizi belirleyecektir.