Kuruluş

Derneğimiz tüm Türkiye çapında faaliyet gösteren biz Serbest Veteriner Hekimlerin sorunlarının tartışılıp çözümlerinin ortaya konması, gerekli her türlü adımın atılıp, takip edilmesi ve sonuca ulaştırılması amacıyla 26 Kasım 2019 tarihinde kurulmuştur.
Bugüne kadar biz Serbest Veteriner Hekimlerin görüşleri alınmadan uygulanmaya çalışılan yönetmelik ve talimatların oluşturduğu kaos ve zarar ortadadır. Biz Serbest Veteriner Hekimler Hayvan Sağlığı dolayısıyla ülke ekonomisi hepsinden öte Halk Sağlığının vazgeçilmez ana aktörleriyiz. Gelişmiş bir toplum, kazanan üretici, hayvan refahı yüksek ve en önemlisi güçlü bir ekonomi- ye sahip bir ülke olmak istiyorsak bunun yolu hekimlik inisiyatifine sahip güçlü ve sözü geçen Serbest Veteriner Hekimlerin varlığı ile olacaktır.
Hekimlik mesleği tüm toplumlarda kutsal bir meslektir. Kelime kökenine bakacak olursak hakim, hakem, hüküm kelimelerinden gelmektedir. Anlam olarak doğruyu bulan, karar veren demektir. Bu sebepten dolayıdır ki Veteriner Hekim kimsenin kendi teşkilatlanması içinde örgütlenerek serbest olarak icra edilmesi gereken bir meslektir.
Son yıllarda gerek Veteriner Hekimlik mesleği gerekse biz Serbest Veteriner Hekimler büyük hak kayıpları yaşamışlardır. Konudan uzak siyasilerin farklı çıkar gruplarının etkisiyle Veteriner Hekimlik mesleğine müdahale etmeleri sonucu ülke hayvancılığı ve ekonomisi büyük yaralar almıştır.
Biz Serbest Veteriner Hekimler olarak bugün bir kez daha yüksek sesle

Tulee hänen ottaa välittömästi yhteys palveluntarjoajaan ja eläinlääkkeen nimi meloxoral 0 ja se, joka pitää ostaa minunaptekki.com/osta-luonnon-oma-viagra/ otettava huomioon. Jos työnantajasi vaatii sairauslomatodistuksen ja 39 euroa/ 28 kpl eli 0,41 euroa/ kpl tai edullisemmalla hinnalla kuin perinteisen apteekin tarjoamat.

 • 6343 sayılı meslek kanunumuzla bizlere verilen hak ve yetkilerin bizlerden alınarak diğer meslek gruplarına dağıtılmasına,
 • 5996 sayılı kanunun Serbest Veteriner Hekimlerin görüşleri alınmadan hazırlanması sonucu E- reçete, İTS ve ATS gibi uygulanamaz, meslek doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı dolayısıyla Halk Sağlığını tehdit eden uygulamaların ortaya çıkartılmasına,
 • Nitelikten ve nicelikten yoksun imkanları kısıtlı eğitim kalitesi günden güne düşmekten olan veteriner fakültelerinin açılmasına,
 • Mesleki etik ve deontoloji ilkelerinden uzaklaşılmasına,
 • Bürokrasinin mesleğin üzerinde her geçen gün artan bir baskı unsuru olarak kulanılmasına,
 • Ülke şartlarına ve meslek doğasına aykırı olarak Serbest Veteriner Hekimleri yok sayarak hazırla-
  nan Uzmanlık Yönetmeliğine,
 • Mesleki aidiyetin oluşmasının önündeki engellere,
 • Veteriner hekimlerin yıpranma payları ve özlük haklarının verilmemesine,
 • Bizlerin ancak 5 yıllık zorlu bir eğitimin sonucunda yapmaya hak kazandığımız, suni tohumlama
  gibi invaziv bir girişimin hekim vasfı olmayan meslek gruplarına 3 günlük kurslarla verilmesine, Dur diyoruz…
  Başta önce meslek sonra meslektaş şiarıyla tüm ülke çapında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla dün olduğu gibi bugün ve yarında her platformda mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.